Історія

У 1972 р на базі комп’ютерних спеціальностей електротехнічного факультету створено факультет «Обчислювальна техніка й автоматизовані системи керування», який у 1977р. був розділений на два факультети: «Обчислювальна техніка» і «Автоматизовані системи управління». З цього періоду і починається історія факультету «Комп’ютерні інформаційні технології та автоматика» (нова назва ФКІТА з 1996р.).

Сучасна історія факультету нерозривно пов’язана з історією та розвитком трьох кафедр: «Автоматика та телекомунікації», «Автоматизовані системи управління» і «Електронна техніка». Однак після структурної реорганізації університету, яка відбулася навесні 2009 року, кафедра «Автоматизовані системи управління» увійшла до складу факультету комп’ютерних наук та технологій, а до складу факультету КІТА приєдналися кафедра «Гірничої електротехніки і автоматики ім. Р.М. Лейбова » і кафедра вищої математики.

У зв’язку з ситуацією на Донбасі, Донецький національний технічний університет був змушений переїхати в м. Красноармійськ з 03.11.2014  і факультет отримав перший етап реорганізації за рахунок приєднання кафедр Радіотехнічного факультету, кафедр іноземної мови та української мови та з лютого 2015 року мав назву : Факультет комп’ютерних інформаційних технологій,    автоматики, електроніки і радіотехніки та телекомунікацій (ФКІТАЕР).

У жовтні 2015 року до факультету було приєднано кафедри факультету електроенергетики та металургії, відокремлена кафедра вищої математики і назву факультету було скориговано на Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизацій, електроінженерії, та радіоелектроніки зі збереженням абревіатури ФКІТАЕР.

Сучасна структура факультету:

Кафедра автоматики і телекомунікаці                  Кафедра електричної інженерії

Кафедра електронної техніки                                   Кафедра мовної підготовки

Підготовка фахівців з вищою освітою відбувається за спеціальностями:

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
144 Теплоенергетика

 

З моменту вимушеного переїзду ДВНЗ «ДонНТУ» до м. Покровськ   Донецької обл. на факультеті КІТАЕР ведеться активна наукова, навчальна, методична та організаційна робота. За даний період на базі факультету було обладнано 3 спеціалізовані лабораторії, в яких студенти можуть отримувати практичні навички роботи з новітнім електронним, комп’ютерним, мікропроцесорним, телекомунікаційним, електротехнічним та іншим обладнанням. Факультет налагодив тісні зв’язки з підприємствами (ПрАТ «ДТЕК», Phoenix Contact (Україна), ПК «Дейта Експрес», ШУ «Покровське» та ін.), де студенти ФКІТАЕР мають можливість проходити виробничу практику із можливістю подальшого працевлаштування. Студенти ФКІТАЕР приймають активну участь та займають призові місця у Міжнародних і Всеукраїнських олімпіадах, конференціях, форумах та наукових конкурсах. На факультеті щорічно проводяться дві науково-технічні конференції («ТАК» та «АКУ»). За цей період викладачами кафедри підготовлено та захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук і 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Співробітники факультету постійно займаються активною науково-інноваційною роботою, про що свідчать отримання міжнародних грантів та держтем, що фінансуються МОН України.

Для наших студентів факультет — це не тільки місце для навчання, вони мають великі можливості для спортивного, інтелектуального і культурного розвитку: спортивні змагання, КВК, «Що, де, коли», брейн-ринг, дебют першокурсників, спектаклі в студентському театрі і виставки творчих робіт. Тому вони завжди щиро зізнаються в коханні рідному факультету.