2.101

На факультеті комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки Донецького національного технічного університету функціонує лабораторія інформаційно-вимірювальних технологій.

Вона є унікальною навчальною та науково-дослідницькою лабораторією з вивчення сенсорних, мікропроцесорних та інформаційних технологій. Основна частина засобів придбана за кошти університету, а деяке обладнання є спонсорською допомогою від компаній «Open System» і «Data Express».

Зокрема, в лабораторії представлене таке устаткування:

– осцилографи;

– блоки живлення;

– паяльні станції;

– мультиметри;

– генератори;

– стенди цифрової та аналогової схемотехніки;

– сучасні мікроконтролерні та мікропроцесорні засоби.

Нова лабораторія є основою для науково-дослідної роботи кафедр факультету, використовується як база для практичної підготовки студентів до олімпіад, конференцій, виставок, а також для проведення експериментальних досліджень аспірантами та докторантами факультету.

Заняття студентів у лабораторії, проведення натурних або  імітаційних  експериментів та дослідів сприяє практичному підтвердженню теоретичних положень таких навчальних  дисциплін, як:

– засоби аналогової та імпульсної електроніки;

– основи схемотехніки;

– електротехніка;

– мікропроцесорна техніка;

– вимірювання електричних величин;

– інформаційно-вимірювальні та обчислювальні системи;

– методи аналізу та розрахунку електронних схем;

– системотехнічні методи та засоби відображення інформації;

– основи цифрової обробки сигналів тощо.

Набуття студентами практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, оволодіння методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі є невід’ємним компонентом освітнього процесу в університеті.

Важливо також відзначити, що лабораторія вже використовується в навчальному процесі не тільки факультету КІТАЕР, а й трьох інших факультетів ДонНТУ: ФКНТ, ФМЕХТ і гірничому. Вона містить усе необхідне, аби навчити студентів електроніці в повному обсязі.