Телекомунікації и радіотехніка


1Телекомунікаційні та радіоелектронні системи – це передача, випромінювання та / або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводовим, оптичним або іншим електромагнітним системам.

2  

 

 

Напрям підготовки «Телекомунікаційні та радіоелектронні системи» є вершиною еволюції радіоелектронних і комп’ютерних спеціальностей, найостаннішою та найсучаснішою з них, найбільш збалансованою по одержуваним знанням і практичним навичкам, найбільш популярною, високооплачуваною та дефіцитною на ринку праці з усіх технічних спеціальностей, за якими здійснюється навчання у вузах.

Основними галузями телекомунікацій та радіотехніки є:

— Інтернет (в т.ч. 3G і Wi-Fi);

— мобільний зв’язок;

— радіозв’язок;

— мережі передачі даних;

— супутникові системи зв’язку;

— цифрове і аналогове телебачення;

— телефонний зв’язок;

— електронний банкінг;

— комп’ютерне проектування радіоелектронних апаратів.

Випускники спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» вміють забезпечувати доступ користувачам в Інтернет, «прокладати» оптико-волоконні мережі, надавати послуги IP-телефонії, відповідати за налаштування, експлуатацію, моніторинг мережі, її розвиток, забезпечувати якісну і надійну роботу систем, розробляти структурні та функціональні схеми радіотехнічних систем і комплексів, принципових схем пристроїв цих систем з використанням засобів комп’ютерного проектування.

3

Можливості працевлаштування. Випускники працюють в конструкторських, проектних і експлуатаційних організаціях зв’язку різних відомств, на підприємствах радіоелектронної та електротехнічної промисловості, конструкторських бюро, підприємствах енергопостачання, комерційних структурах, займають посади провідних фахівців. Також можуть працювати на міських телефонних мережах, в центрах телефонного зв’язку і телекомунікаційних повідомлень, в бізнес-центрах, обчислювальних центрах, на локальних і глобальних інформаційних комп’ютерних мережах, в центрах комутації мобільних засобів зв’язку.

Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка» дає можливість участі в різних:

  • олімпіадах;
  • стартапах;
  • конференціях;
  • форумах.

АТ щорічно проводить Всеукраїнський науково-практичний форум «Телекомунікації, автоматика і компьютерно-інтегровані технології», на який запрошуються представники таких компаній, як:

  • 4
  • <5
  • 6
  • та iн.

які розповідають про вимоги, що висуває сучасний світ до майбутніх спеціалістів і наскільки важливим є вміння на практиці застосовувати отримані знання. А також інформують про можливості для студентів пройти стажування в зазначених компаніях, а в майбутньому знайти і постійне місце роботи.

Перспективи. Даний напрямок є відносно новим і одним з найперспективніших в радіоелектронній промисловості. Замовниками випускників цієї спеціальності є наступні підприємства та організації: «Укртелеком», «МТС», «Київстар», «ДонбасІнформЗв’язокСервіс», «Matrix», «Дейта експрес», «АМІ», «АКХЗ» та ін.

Людство переходить на новий рівень спілкування і передачі інформації, а це означає, що попереду у телекомунікацій та радіоелектроніки безліч змін. І найголовнішими реформаторами в цій справі стануть люди, які отримали освіту в галузі зв’язку.

Перелік дисциплін, що вивчаються:

— теорія електричного зв’язку;

— радіовимірювання;

— мікропроцесорні пристрої керування та обробки інформації;

— телекомунікаційні та інформаційні мережі;

— системи комутації та розподілу інформації;

— електродинаміка та поширення радіохвиль;

— напрямні системи електричного та оптичного зв’язку;

— прийом та обробка сигналів;

— системи мобільного зв’язку;

— системи передачі даних;

— основи телебачення і радіомовлення;

— Основи теорії мереж та систем зв’язку;

— радіоелектронні системи;

— методи оптимізації та моделювання мереж;

— теорія інформації та кодування;

— оптоелектронні та акустичні пристрої та системи;

— операційні системи;

— WEB-програмування.