Кафедра автоматики і телекомунікацій

Контакти кафедри: at@donntu.edu.ua

Співробітники:

зав.каф, к.т.н. доц. Поцепаєв Валерій Валерійович   (valerii.potsepaiev@donntu.edu.ua)

Воропаєва Анна Олександрівна  (anna.voropaieva@donntu.edu.ua)

Воропаєва Вікторія Яківна  (viktoriya.voropayeva@donntu.edu.ua)

Жуковська Дар’я Олександрівна  (daria.zhukovska@donntu.edu.ua)

ст. викладач Ступак Гліб Володимирович  (glib.stupak@donntu.edu.ua)

інженер Прокушев Андрій  (andrii.prokushev@donntu.edu.ua)

лаборант Курило Марина (maryna.kurylo@donntu.edu.ua)

доцент, к.т.н. Лесіна Євгенія Вікторівна  (eugenia.lesina@donntu.edu.ua)

ст. викладач Жовтобрух Сергій Анатолійович  (serhii.zhovtobrukh@donntu.edu.ua)

ст. викладач Бурлака Олександр Миколайович  (oleksandr.burlaka@donntu.edu.ua)

 

Кафедра автоматики і телекомунікацій спеціалізується за наступними напрямками:

— Системи автоматизованого контролю технічного стану технологічного обладнання.
— Цифрові системи управління та робототехнічні комплекси.
— Цифрові телекомунікаційні системи та мережі, застосування мережевих технологій в системах автоматичного та автоматизованого керування.
— Застосування нейромереж та генетичних алгоритмів в системах автоматичного управління і телекомунікацій.
— Ідентифікація, моделювання та оптимальне управління технологічними процесами у хімічній і металургійній промисловості.
— Проектування вбудованих систем управління, мікропроцесорна техніка