Електроніка


Спеціальність «Електроніка» (ЕлС) — комп’ютерні та мікропроцесорні інформаційно — вимірювальні системи контролю технологічних процесів, динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища, комп’ютерне супровід і обслуговування складної електронної техніки, в тому числі пристроїв мобільного зв’язку.

Прогрес в області електронних приладів і пристроїв визначає рівень розвитку тієї чи іншої галузі техніки і відповідних виробів. Тому інженер, який добре знає електронні прилади та пристрої і знає, як і де вони застосовуються, може знайти собі роботу в галузі техніки і промисловості, тобто є на сьогодні універсалом — фахівцем найширшого профілю.

1

Спеціальність «Електроніка» є найбільш універсальним напрямком підготовки серед усіх, що представлені на факультеті. Представлена галузь знань охоплює усі сфери життя починаючи від побутових електронних приладів та закінчуючи військовою та аерокосмічною промисловістю.

Основними напрямками сучасної електроніки є:

 • Сучасні засоби збору та обробки інформації;
 • Передача інформації за каналами зв’язку;
 • Мікропроцесорні системи управління;
 • Робототехніка;
 • Сенсорні системи;
 • Комп’ютеризовані та інформаційно-вимірювальні системи;
 • Комп’ютеризоване проектування сучасних електронних систем;

Ставши студентом за фахом «ЕлС», Ви отримуєте можливість вивчити електроніку в повному обсязі, починаючи від теоретичних і фізичних її основ і закінчуючи розробкою і проектуванням багатофункціональних електронних систем.

2Студенти отримують широку підготовку в області комп’ютерних інформаційних технологій, моделювання електронних схем і процесів на ЕОМ, приладобудування, проектування і розробки мікропроцесорних систем збору, обробки і передачі інформації, а також створення різних як промислових, так і непромислових електронних пристроїв.

Випускники знають електроніку в повному обсязі, аналогову та цифрову схемотехнику, сучасні електронні прилади та пристрої, як і де вони застосовуються, комп’ютерні інформаційні технології, мови програмування високого рівня і мікропроцесорної техніки, об’єктно-орієнтоване програмування, основи проектування та розробки мікропроцесорних систем збору, обробки і передачі інформації, а також створення різних як промислових, так і непромислових електронних пристроїв.

3  Випускники вміють здійснювати збір, обробку, аналіз і систематизацію  науково-технічної інформації за темою досліджень; розробляти і проектувати багатофункціональні електронні системи на схемотехническом і елементному рівні, моделювати електронні схеми і процеси на ЕОМ, проводити експериментальні дослідження об’єктів електроніки з метою їх модернізації або створення нових приладів; створювати, експлуатувати і підтримувати системи комп’ютерного забезпечення, складати описи проведених досліджень, готувати дані для складання технічних звітів; виконувати математичне моделювання структур або приладів технологічних процесів з метою оптимізації їх параметрів; визначати технічний стан і залишковий ресурс електронної апаратури, планувати технічне обслуговування і ремонт технологічного, діагностичного та електронного обладнання; брати участь у монтажі, налагодженні і регулюванні електронної апаратури, а також у випробуваннях і здачі в експлуатацію дослідних зразків електронної техніки;

 

Перелік дисциплін, що вивчаються:

 • комп’ютерні та мікропроцесорні системи і пристрої і їх програмне забезпечення;
 • інформатика, алгоритмізація, об’єктно-орієнтоване програмування;
 • офісні технології, комп’ютерна графіка;
 • датчики і виконавчі пристрої;
 • електронні керуючі системи;
 • підсилювачі сигналів, аналогові і цифрові фільтри, аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі;
 • цифрові схеми сполучення і управління, інтерфейси зв’язку з мікроконтролерами;
 • алгоритмічні основи виконання математичних операцій в комп’ютерах;
 • мікропроцесорна техніка — однокристальних мікроЕОМ (контролери);
 • мікропроцесорні керуючі, інформаційні та діагностичні пристрої;
 • програмні і апаратні засоби локальних інтелектуальних мікрокомп’ютерних систем збору і передачі даних, в тому числі комп’ютерні мережі і телекомунікації;
 • силова і перетворювальна електронна техніка;
 • комп’ютерний аналіз і моделювання електронних схем, пристроїв та систем.

4

Випускники спеціальності «Електронні системи» вміють розробляти та впроваджувати різноманітні системи вимірювання та обробки даних, системи управління складними промисловими об’єктами, розробляти сучасне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем, а також для персональних комп’ютерів. Вільно володіють основними мовами програмування, системами комп’ютерного проектування, мають широкі знання в області цифрової та аналогової техніки.

5Фахівці, які закінчили ДонНТУ за фахом «Електроніка», можуть працювати в якості інженерів — дослідників, інженерів — схемотехніки і системотехніків, експлуатаційників і наладчиків електронного, мікропроцесорного, електротехнічного та енергетичного обладнання та приладів промислового та побутового призначення, створювати, експлуатувати і підтримувати системи комп’ютерного забезпечення інженерного, комерційної, банківської та управлінської діяльності, займатися маркетингом і працювати. Фахівці, підготовлені за цією спеціальністю, широко затребувані підприємствами і фірмами, що спеціалізуються на випуску, наладці і обслуговуванні електронних систем і приладів різного призначення.  Випускники займають різні посади в якості фахівців з проектування, виробництва та експлуатації електронних систем і приладів різної складності.

 

Працевлаштування. Випускники спеціальності «Електронні системи» мають найширші перспективи працевлаштування тому що у рівному ступені володіють знаннями з електроніки, радіотехніки, автоматизації та систем зв’язку. Випускники можуть працювати у відділах АСУ (автоматизованих систем управління) гірничих та металургійних підприємств, у відділах КВП (контрольно-вимірних приладів) різноманітних підприємств, у різноманітних конструкторських бюро та підприємствах ВПК. Випускники мають попит усюди де використовуються різноманітні електроні системи.

Перспективи розвитку. Електроніка є перспективною галуззю. Вона швидко розвивається разом із новими досягненнями в області математики, фізики та хімії. На даний момент перспективними напрямками розвитку електроніки є наноелектроніка та наноелектронні системи, оптичні системи вимірювання, напівпровідники на базі графену, удосконалення мікропроцесорних алгоритмів обробки інформації, створення мультисенсорних та мультипроцесорних систем обробки збору та обробки інформації.

6