Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка


1

ЕАПУ

«Електромеханічні системи автоматизації

та електропривод»

Випускники спеціальності працюють у багатьох галузях промисловості, де використовується різноманітне електромеханічне обладнання від електродвигунів та електрогенераторів різного діапазону потужності до сучасних робототехнічних комплексів та систем.

Сучасна промисловість є автоматизованою, що передбачає широке використання промислових мікроконтролерів, а тому другою складовою спеціальності є знання апаратної бази та програмного забезпечення комп’ютерно-керованих технічних комплексів та систем.

Саме студенти нашої спеціальності займаються проектуванням, введенням в експлуатацію, обслуговуванням, ремонтом і модернізацією електрообладнання станків (з числовим програмним керуванням), металургійних комплексів, ліфтів, різноманітних кранів та інших електротранспортних механізмів, автоматизованих ліній харчової промисловості, систем водопостачання, провітрювання, керування температурою в приміщеннях – одним словом усього, що рухається, виготовляє продукцію та створює комфортні умови для життєдіяльності за допомогою електроенергії.

ЕМО

«Електромеханічні системи

геотехнічних виробництв»

Випускники спеціальності працюють, переважно, у гірничій галузі промисловості охоплюючи, при цьому, електромеханічні системи електроспоживання, що складаються із сукупності пристроїв автоматики, розподілу та споживання електричної енергії.

Випускники кафедри займають інженерні посади в організаціях та підприємствах, що займаються постачанням, налагодженням, монтажем й сервісним обслуговуванням електромеханічного обладнання гірничої галузі; у сфері проектування і виробництва електромеханічного обладнання енергоємних виробництв; на підприємствах з видобутку та переробки корисних копалин — вугілля, солі, будівельних матеріалів, руди, торфу, тощо; службах головного механіка та головного енергетика на підприємствах, що здійснюють експлуатацію електромеханічного обладнання.

ЕС

«Електричні станції»

Випускники спеціальності майбутні фахівці для роботи в області виробництва електричної енергії. Електроенергія застосовується у всіх сферах життєдіяльності людства: в промисловості, у зв’язку, на транспорті, в сфері обслуговування, науки та культури. Без застосування електроенергії існування сучасного суспільства неможливо.

Наші випускники є основою кадрового складу сучасних електростанцій України: Вуглегірської, Зуївської, Старобешівської, Курахівської, тощо; підприємств «Донбасенерго», «Східенерго», а також працюють в суміжних галузях промисловості  на посадах теплоенергетиків, інженерів з монтажу та налагодження електрообладнання, фахівців з обслуговування засобів автоматики та обчислювальної техніки.

ЕСіМ

«Електричні системи і мережі»

Випускники спеціальності це — майбутні фахівці у сфері передачі електричної енергії. Об’єктом їх діяльності є електрична система, що складається із сукупності пристроїв генерації, розподілу та споживання електроенергії. Важливу роль у наповненні спеціальності відіграє комп’ютеризація систем розподілу та передавання електричної енергії на базі сучасних програмно-апаратних комплексів відомих західних виробників.

Випускники кафедри працюють на генеруючих та енергорозподільчих підприємствах, в проектних, монтажних й налагоджувальних організаціях, найбільшими з яких є ДТЕК, Донбаська електроенергетична система, тощо.

ЕСЕ

«Електротехнічні системи

електроспоживання»

Випускники спеціальності майбутні фахівці для роботи в сфері споживання електричної енергії.

Об’єктом їх діяльності є електротехнічні системи електроспоживання.

Випускники працюють на підприємствах будь-якої галузі промисловості, у міських електричних мережах, сільському господарстві, вирішуючи питання експлуатації та управління системами електропостачання та електроспоживання різних об’єктів; на підприємствах, що займаються постачанням, наладкою, монтажем і сервісним обслуговуванням електротехнічного обладнання; у сфері проектування і виробництва електротехнічного обладнання; на підприємствах з вироблення та передавання електроенергії споживачам.