Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Напрям підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Студенти напряму підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» вивчають принципи та методи проектування та програмування автоматизованих систем управління технологічними об’єктами та процесами.

1

Студенти поглиблено вивчають, окрім дисциплін загальнотехнічної підготовки, спеціалізовані дисципліни, що дає змогу освоїти:

− теоретичні основи електротехніки;

− промислову електроніку;

− мікроконтролери, їх програмування на мовах ассемблера та С;

− внутрисхемні протоколи обміну даними: SPI, I2C;

− особливості конструювання вбудованих мікропроцесорних систем керування;

− номентклатуру програмованих логічних контролерів (PLC);

− програмування PLC на стандартних мовах згідно стандарту IEC 61131-3: мова FBD фінкціональних блокових діаграм, мова LD релейно-контактних схем, мова IL інструкцій, мова ST структурований текст, мова SFC послідовних функціональних діаграм;

− роботу з модулями віддаленого введення-виводу дискретних та аналогових сигналів;

− промислові дротові та бездротові протоколи передачі даних: RS-485, PROFINET, PROFIBUS, ModBus TCP, WLAN та ін.

2

− принципи проектування автоматизованих систем управління технологічними об’єктами та процесами (АСУ ТП);

− SCADA — системи оперативно-диспетчерського управління та контролю;

− людино-машинні інтерфейси HMI;

− методи ідентифікації та моделювання технологічних об’єктів (MATLAB, MathCAD);

− теорію автоматичного управління;

− метрологію та технологічні вимірювання;

− поширені типи датчиків та виконавчих механізмів;

− основи силової перетворювальної техніки;

− електричні машини (трансформатори, електродвигуни);

− промисловий автоматизований електропривод;

− електропостачання промислових підприємств, в тому числі підприємств гірничо-металургійної галузі;

− теорію надійності систем автоматизації;

− порядок монтажа та експлуатації приладів автоматизації.

3

4

Випускники можуть виконувати на виробництві наступні функції:

─ розробка автоматичних систем регулювання, контролю або оптимального управління  технологічним процесом, включаючи синтез структури та схемну реалізацію на основі застосування стандартних алгоритмів;

─ синтез структур і розробка принципових схем засобів сигналізації, управління і блокування пристроїв автоматизації технологічних процесів;

─ виконання передпроектних робіт в процесі проектування автоматизованих систем управління;

─ проектування програмно-технічного та інформаційного забезпечення автоматизованої системи управління;

─ проектування функціональних вузлів устаткування виконавчих механізмів, регулюючих органів пристроїв автоматизації;

─ обґрунтування структур складних систем управління;

─ конструювання електротехнічних та електронних пристроїв та засобів автоматизації;

─ обґрунтування засобів автоматизованого управління типовими електроприводами технологічного устаткування шахт;

─ адаптація технічних засобів автоматизації гірничо-технологічних процесів і технологічних процесів металургійної галузі до реальних умов експлуатації;

5

─ монтаж та налагодження функціональних вузлів технічних засобів і систем автоматизації технологічних процесів, включаючи автоматичні системи контролю, засоби сигналізації, управління і блокування, програмне забезпечення автоматизованих систем управління;

─ діагностування стану технічних засобів автоматизації технологічних процесів;

─ здійснення організаційно-технічних заходів щодо проведення метрологічного контролю при розробці, виробництві, експлуатації технічних засобів і систем автоматизації технологічних процесів;

─ здійснення організаційно-технічних заходів із дотримання правил і норм санітарно-технічних умов праці при експлуатації технічних засобів і систем автоматизації технологічних процесів.

Випускники напряму підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» незамінні у гірничій, металургійній, хімічній, харчовій галузях промисловості, енергетичному секторі. Випускники можуть займати на виробництві посади інженерів відділів АСУ ТП, контрольно-вимірювальних приладів, інженерів-енергетиків, інженерів відділів IT, системних адміністраторів. Молоді спеціалісти можуть займати посади інженерів-конструкторів та наукових співробітників в проектних та науково-дослідних організаціях.

6

Студенти кафедри проходять стажування за міжнародними програмами. Зокрема, 2014р. троє студентів (Бєлоусов О., Кузнєцов Р., Чистіліна Д.) проходили піврічне стажування у Польщі за програмою Erasmus+

7

Співробітники кафедри (Ставицький В.М., Василець С.В.) беруть участь міжнародній освітній програмі TEMPUS № 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES «Тренінги в технології автоматизації для України», в рамках якої ДонНТУ отримав сучасне промислове обладнання для автоматизації технологіних процесів. Завдяки цьому викладання дисциплін «Автоматизація технологічних процесів та виробництв», «Основи комп’ютерно-інтегрованого управління», «Програмування систем реального часу», «Автоматизація гірничих машин і мікропроцесорна техніка» стало більш наочним та предметним.
7575