Історія

У 1972 р на базі комп’ютерних спеціальностей електротехнічного факультету створено факультет «Обчислювальна техніка й автоматизовані системи керування», який у 1977р. був розділений на два факультети: «Обчислювальна техніка» і «Автоматизовані системи управління». З цього періоду і починається історія факультету «Комп’ютерні інформаційні технології та автоматика» (нова назва ФКІТА з 1996р.). Велику роботу по створенню факультету провели декани: доц. І.М. Чередниченко, доц. М.О. Еншін, проф. А.А. Зірки, проф. А.В. Хорхордін і доц. Турупалов В.В. prep11 Першим деканом факультету став доцент, к.т.н., доцент кафедри АСУ Чередниченко Іван Максимович, випускник Московського фізико-технічного інституту. Він очолював факультет до жовтня 1981 року. Чередниченко І.М. був високоосвіченою людиною, з широким поглядом на розвиток науки і техніки того часу. prep21 З жовтня 1981р. по листопад 1981р. факультет очолював доцент, к.т.н., доцент кафедри АТ Еншін Микола Олексійович, випускник першого набору спеціальності «Автоматика і телемеханіка». Еншін Н.А. вніс великий внесок у розвиток інституту, працюючи довгий час головою профспілки працівників ДПІ. Він мав великі плани по розвитку матеріальної бази факультету, побуту студентів та співробітників. Але його планам не довелося збутися, наприкінці листопада 1981р. його не стало. prep3 З грудня 1981р. по лютий 1986р. факультет очолив також випускник першого набору спеціальності «Автоматика і телемеханіка» доцент кафедри АСУ, к.т.н., Зорі Анатолій Анатолійович, нині заслужений діяч науки і техніки України д.т.н., професор, завідувач кафедри «Електронна техніка». Зорі А.А. вніс великий внесок у розвитку спеціальності АСУ і був одним з ініціаторів відкриття на факультеті нової спеціальності — «Промислова електроніка». prep4Значітельную сторінку в історію факультету вписав доцент, к.т.н., професор кафедри автоматики та телекомунікацій Хорхордін А.В., який працював на посаді декана факультету комп’ютерних інформаційних технологій і автоматики в Донецькому національному технічному університеті близько 25 років. За його безпосередньої участі в університеті були відкриті напрями підготовки фахівців «Електроніка», «Комп’ютерна інженерія», «Телекомунікації», «Радіотехніка», «Інформаційна безпека», «Прилади». Створено лабораторну базу для забезпечення навчального процесу та розроблено відповідні навчально-методичні матеріали. Співпраця Хорхордін А.В. з провідними професорами Магдебурзького університету (Німеччина) сприяло створенню в 1993 році німецького технічного факультету в Донецькому національному технічному університеті, який сьогодні є ефективною моделлю впровадження положень Болонської декларації у навчальний процес у вищих навчальних закладах України. Для студентів німецького технічного факультету Хорхордін А.В. створив навчальні посібники, а так само почав викладати німецькою мовою цикл професійно орієнтованих дисциплін. Хорхордін А.В. є науковим керівником магістрів та аспірантів, у 2001 році він став переможцем конкурсу «Кращий лектор Донецького національного технічного університету», і нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України». turupalov_history З червня 2010р. факультет очолив випускник кафедри ГЕА доцент, к.т.н., доцент кафедри АТ Турупалов Віктор Володимирович. Крім деканів великий внесок у розвиток факультету зробили заступники декана, які були в різні роки: к.т.н., доцент кафедри АТ Подорожній А.Ф., старший викладач кафедри АТ Степанов Л.Є., доцент, к.т р р., професор кафедри АТ Хорхордін О.В., старший викладач кафедри АСУ Червінський В.В., доцент, к.т.н., кафедри АТ Турупалов В.В., доцент, к.т.н., кафедри АСУ Адамов В.Г., доцент, к.т.н., кафедри ЕТ Хламов М.Г., доцент, к.т.н., кафедри АСУ Секірін А.І., доцент, к.т.н., кафедри ЕТ Кузнєцов Д.М., доцент, к.т.н., кафедри ВМ Гусар Г.А. Велику увагу розвитку кафедр, підготовку інженерів і кадрів вищої кваліфікації поділяли партійна та громадські організації факультету того часу, секретарями партбюро факультету в різний час були: Ярошенко Н.А., Винниченко М.Г, Чепкасов Ю.І., Рафіків Г.Ш. , Секретарями комсомольської організації були: Кравченко В., Єненко А., Нестерчук М., Колесник О., Габленко Н., голови профбюро факультету: Зорі А.А., Політікін Б.М., Косарєв Н.П., Стародубцева Про .М., Винниченко Н.Г. На момент створення до складу факультету увійшли кафедри «Автоматика і телемеханіка», «Автоматизовані системи управління», «Математична фізика», «Фізичне виховання і спорт». Постійний розвиток засобів обчислювальної техніки та електроніки вимагав відкриття на факультеті спеціальності з підготовки фахівців з електронної техніки. За ініціативою ДонНТУ і Донецької обласної адміністрації в 1992 році на факультеті була відкрита нова спеціальність «Промислова електроніка» і зарахований на 1 курс 50 студентів, а в 1993 році створена відповідна кафедра. Сучасна історія факультету нерозривно пов’язана з історією та розвитком трьох кафедр: «Автоматика та телекомунікації», «Автоматизовані системи управління» і «Електронна техніка». Однак після структурної реорганізації університету, яка відбулася навесні 2009 року, кафедра «Автоматизовані системи управління» увійшла до складу факультету обчислювальної техніки та інформатики, а до складу факультету КІТА приєдналися кафедра «Гірничої електротехніки і автоматики ім. Р.М. Лейбова »і кафедра вищої математики. Для наших студентів факультет — це не тільки місце для навчання, вони мають великі можливості для спортивного, інтелектуального і культурного розвитку: спортивні змагання, КВК, «Що, де, коли», брейн-ринг, дебют першокурсників, спектаклі в студентському театрі і виставки творчих робіт. Тому вони завжди щиро зізнаються в коханні рідному факультету.

У зв’язку з ситуацією на Донбасі, Донецький національний технічний університет був змушений переїхати в м.Красноармійськ з 03.11.2014.