2.101

На факультеті комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки Донецького національного технічного університету функціонує лабораторія інформаційно-вимірювальних технологій.

Фото Донецький національний технічний університет.

Вона є унікальною навчальною та науково-дослідницькою лабораторією з вивчення сенсорних, мікропроцесорних та інформаційних технологій. Основна частина засобів придбана за кошти університету, а деяке обладнання є спонсорською допомогою від компаній «Open System» і «Data Express». Зокрема, в лабораторії представлене наступне устаткування:

— осцилографи;
— блоки живлення;
— паяльні станції;
— мультиметри;
— генератори;
— стенди цифрової та аналогової схемотехніки;
— сучасні мікроконтролерні та мікропроцесорні засоби.

Фото Донецький національний технічний університет.

Нова лабораторія стане основою для науково-дослідної роботи кафедр факультету, а також буде використана як база для практичної підготовки студентів до олімпіад, конференцій, виставок, а також для проведення експериментальних досліджень аспірантами та докторантами факультету.

Фото Донецький національний технічний університет.

Лабораторію планується залучити до вивчення наступних дисциплін:

– засоби аналогової та імпульсної електроніки;
– основи схемотехніки;
– електротехніка;
– мікропроцесорна техніка;
– вимірювання електричних величин;
– інформаційно-вимірювальні та обчислювальні системи;
– методи аналізу та розрахунку електронних схем;
– системотехнічні методи та засоби відображення інформації;
– основи цифрової обробки сигналів тощо.

Фото Донецький національний технічний університет.

Важливо також відзначити, що лабораторія вже використовується в навчальному процесі не тільки факультету КІТАЕР, а й трьох інших факультетів ДонНТУ: ФКНТ, ФМЕХТ і гірничому. Вона містить усе необхідне, аби навчити студентів електроніці в повному обсязі.