Кафедра мовної підготовки

Раді вітати вас від імені викладацького складу на сторінці кафедри мовної підготовки Донецького національного технічного університету!

Наша кафедра має довгу та багату історію свого розвитку. За роки свого існування кафедри англійської, німецької, української та російської мов доклали зусилля для підготовки не одного покоління висококваліфікованих фахівців найвищого рівня.

У зв’язку з наказом Міністерства освіти і науки України від 3.10.2014 р. № 1129 «Про організацію освітнього процесу у Донецькому національному технічному університеті» ДонНТУ було евакуйовано для проведення освітньої діяльності на базі КІІ в м. Красноармійськ, а вищезазначені кафедри зазнали реорганізації та були об’єднані у кафедру мовної підготовки.

Викладацький склад

Доценти:

Зав.каф. к.п.н., доц. Марина Миколаївна  Кабанець (maryna.kabanets@donntu.edu.ua)

Доцент, К.п.н. доц. Наталя Борисівна Клименко (natalia.klymenko@donntu.edu.ua)

Доцент, К.п.н. Ганна Вікторівна Піскурська (ganna.piskurska@donntu.edu.ua)

Старші викладачі:

Ст.викл. Володимир Миколайович Алтухов (volodymyr.altukhov@donntu.edu.ua)

Ст.викл. Оксана Вікторівна Золотарьова (oksana.zolotarova@donntu.edu.ua)

Ст.викл. Сергій Миколайович Половін (serhii.polovin@donntu.edu.ua)

Ст. викл. Алла Євгенівна Скирда (alla.skyrda@donntu.edu.ua)

Асистенти:

Асс. Оксана Павлівна Верещак (oksana.vereshchak@donntu.edu.ua)

Асс Оксана Володимірівна Попова (oksana.popova@donntu.edu.ua)

Лаборант:

Катерина Рижкова (kateryna.ryzhkova@donntu.edu.ua)

На кафедрі ведеться підготовка підготовка студентів за програмами, затвердженими МОН України, за такими дисциплінами:

  1. Українська мова за професійним спрямуванням.
  2. Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, німецька).
  3. Друга іноземна мова (німецька).
  4. Ділова іноземна мова (англійська, німецька).
  5. Аргументація і полеміка іноземною мовою.

Наукові інтереси кафедри: методика викладання іноземної та рідної мови, мова і політика, культура мовлення, компаративістика, медіалінгвістика.

Двічі на рік на кафедрі друком виходить збірник наукових праць вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” Серія: “Педагогіка, психологія і соціологія”.

Збірник включено до Переліку фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень для здобуття наукових ступенів доктора та кандидата педагогічних наук (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2014 року та наказу Міністерства освіти і науки України №793 від 04.07.2014 року)

У збірнику публікуються наукові сатті з питань розвитку творчої особистості в освітньому процесі, які розглядаються в аспектах: теорія та історія освіти і педагогіки; теорія і методика професійної освіти; теорія і практика навчання; теорія і практика виховання; психологія та соціологія освіти і виховання, соціологія управління. Матеріали сбірника розраховані на аспірантів ,викладачів, нвукових співробітників навчальних та науков-дослідних інститутів.

Контакти кафедри: mp@donntu.edu.ua