Кафедра автоматики і телекомунікацій

Контакти кафедри: at@donntu.edu.ua

Співробітники:

Доцент, К.т.н. доц. Анна Олександрівна  Воропаєва (anna.voropaieva@donntu.edu.ua)

професор, К.т.н. доц. Вікторія Яківна Воропаєва (viktoriya.voropayeva@donntu.edu.ua)

асс.Дар’я Олександрівна Жуковська (daria.zhukovska@donntu.edu.ua)

ст. викладач Гліб Володимирович  Ступак (glib.stupak@donntu.edu.ua)

зав.каф, К.т.н. доц. Валерій Валерійович  Поцепаєв (valerii.potsepaiev@donntu.edu.ua)

лаборант Андрій Прокушев (andrii.prokushev@donntu.edu.ua)

інженер Юлія Шмідт (yuliia.shmidt@donntu.edu.ua)

Доцент, К.т.н. Євгенія Миколаївна Лесіна (eugenia.lesina@donntu.edu.ua)

ст. викладач Сергій Анатолійович Жовтобрух (serhii.zhovtobrukh@donntu.edu.ua)

ст. викладач Руслан Валеріович Єшан (ruslan.yeshan@donntu.edu.ua)

ст. викладач Олександр Миколайович Бурлака (oleksandr.burlaka@donntu.edu.ua)

 

Кафедра автоматики і телекомунікацій спеціалізується за наступними напрямками:

— Системи автоматизованого контролю технічного стану технологічного обладнання.
— Цифрові системи управління та робототехнічні комплекси.
— Цифрові телекомунікаційні системи та мережі, застосування мережевих технологій в системах автоматичного та автоматизованого керування.
— Застосування нейромереж та генетичних алгоритмів в системах автоматичного управління і телекомунікацій.
— Ідентифікація, моделювання та оптимальне управління технологічними процесами у хімічній і металургійній промисловості.
— Проектування вбудованих систем управління, мікропроцесорна техніка